Bạn Đang Xem Chuyên Mục: Thơ Tình

Tủi Thân

Chia Sẽ:

Con đau lắm trên vết thương cuộc đời. 
Lòng tủi thân khi 1 mình đơn lạnh. 
Nhớ mẹ cha con rưng lệ nhỏ thắm. 
Tấm chăn gầy con chẵng ấm con tim. 

Chiếc áo xanh bên con mùi thuốc viện. 
Giữa căn phòng bao ánh mắt nhìn quanh. 
Gối giường tanh bên con bình suối ngọt. 
Rót vào lòng sao mặn đắng chua cay. 

Họ là ai? Sao người vây như kiến. 
Con là gì? Sao muỗi kiến cũng chê. 
Xác thân tê nhưng tim con lại rát. 
Nhát dao lòng sao cứa mải trong con. 
Tác Giả: Cái Hữu Thanh
Chia Sẽ:

......Cùng Chuyên Mục:Thơ Tình